close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • WYDOBYCIE KANADYJSKICH AKTÓW STANU CYWILNEGO


 • I. WYDOBYWANIE DOKUMENTÓW STANU CYWILNEGO W KANADZIE


  Urzędy konsularne RP w Kanadzie świadczą pośrednictwo w zakresie wydobywania dokumentów stanu cywilnego z miejscowych urzędów stanu cywilnego.


  Organami stanu cywilnego w poszczególnych prowincjach należących do okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Toronto są:
   

  1. Manitoba - Manitoba Consumer and Corporate Affairs (Vital Statistics);
  2. Nunavut - Registrar General of Vital Statistics, Nunavut Dept. of Health & Social Services;
  3. Ontario - Office of the Registrar General;
  4. Saskatchewan - Vital Statistics Office.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wydobycia konkretnego dokumentu, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: toronto.info@msz.gov.pl.

   

  II. WYDOBYWANIE DOKUMENTÓW STANU CYWILNEGO Z POLSKI

   

  Zgodnie z zapisami ustawy z 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne, która weszła w życie 1 listopada 2015 .r, wydobycie aktów stanu cywilnego z Polski (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu)  nie jest możliwe za pośrednictwem  konsula.


  Osoby, które będą chciały uzyskać akt stanu cywilnego z Polski powinny złożyć odpowiedni wniosek bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.


  Akt stanu cywilnego może zostać następnie, na wniosek osoby zainteresowanej, przesłany przez Urząd Stanu Cywilnego do konsula, który doręcza ten akt wnioskodawcy. W takim przypadku konieczne jest wniesienie opłaty (pozycja 5.01. Tabeli Opłat Konsularnych), którą konsul pobiera w momencie otrzymania dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego.


  Wyszukiwarka polskich urzędów stanu cywilnego znajduje się na Platformie Usług Stanu Cywilnego: http://www.usc.pl/zasieg

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: